Nurse Angry Recommends…
This is worth reading (if you can read Swedish!)

anthropocene

images

Myten om högt blodkolesterol som en orsak till hjärt-kärlsjuklighet grundlades för hundra år sedan av ryssen Nikolai Anitchkovs experiment på kaniner. Han matade dessa gräsätare med en onaturlig kost på äggulor och fann då att de utvecklade arteriosklerotiska plack innehållande kolesterol. När han prövade samma kost på köttätande djur blev resultaten de motsatta. De fick inte arterioskleros (åderförkalkning). Trots detta kom bilden av de åderförkalkade blodkärlen från hans kaniner att sätta sin prägel på synen på kolesterol i över hundra år.

Myten om kolesterolens negativa hälsoeffekter cementerades 1953 av forskaren Ancel Keys som rapporterade att han funnit att kostintaget av fett var signifikant korrelerat till serumkolesterolnivån och incidensen av kardiovaskulär död i sex länder. Problemet med Keys rapport var bara ett det rörde sig om forskningsfusk, han hade valt ut de sex länder där det fanns en korrelation, bland tjugotvå som studerats. Det fanns ingen korrelation alls om alla länderna…

View original post 1,000 more words